Programma's

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

Waardering Nijmegenaren voor stad

  • In 2021 waarderen Nijmegenaren de stad als woon- en leefgemeente met een 7,7.
  • Het percentage Nijmegenaren, dat vooruitgang in de stad ziet, is gedaald van 34% in 2019 naar 25% in 2021, maar is wel nog wat groter dan het percentage dat achteruitgang ziet (19% in 2021 versus 13% in 2019).
  • 90% vindt Nijmegen een prettige stad om in te wonen en 89% vindt Nijmegen een mooie stad.
  • 76% van de Nijmegenaren is trots op de stad.

Percentage dat vooruitgang in stad ziet gedaald

Een kwart van de Nijmegenaren geeft in 2021 aan dat Nijmegen in het voorgaande jaar vooruit is gegaan (versus een derde in 2019) en 19% ziet achteruitgang (versus 13% in 2019). De meeste genoemde zaken bij vooruitgang zijn de inrichting van de Waalkade, het aantrekkelijker maken/opknappen van deelgebieden in de stad, Veur Lent, meer groen, meer/betere fietspaden en meer/betere horecavoorzieningen.
De meest genoemde zaken bij achteruitgang zijn het drukke verkeer/de trage verkeersdoorstroming en de toename  van tekort aan (betaalbare) woningen, gevolgd door meer zwerfvuil/afval, meer winkelleegstand en achteruitgang van het winkelaanbod.
Bij personen met een lagere sociaaleconomische status is het beeld over de ontwikkeling van de stad minder gunstig: 22% vindt dat de stad in het afgelopen jaar vooruit is gegaan en 26% vindt dat de stad achteruitgang is gegaan (versus 30% vooruitgang en 14% achteruitgang bij de personen met een hogere sociaaleconomische status).

Veel bewoners hebben positief beeld van de stad

INijmegenaren waarderen de stad als woon- en leefgemeente in 2021 gemiddeld met een 7,7. Dat is een lichte daling na een periode van stijging (van 7,5 in 2011 naar 7,8 in 2019). Op de volgende punten zijn de uitkomsten van de Burgerpeiling 2021 (ongeveer) gelijk aan die in 2019:  

  • 90% van de Nijmegenaren vindt Nijmegen een prettige stad om in te wonen;
  • 89% vindt Nijmegen een mooie stad;
  • 87% is gehecht aan de stad;
  • 76% is trots op de stad;
  • 67% vindt de Nijmeegse binnenstad aantrekkelijk.


Figuur: Waardering Nijmegenaren voor stad. Bron: Burgerpeiling, O&S.

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55