Hoofdopgaven

Duurzaam

Energieverbruik en duurzame energie

Daling energieverbruik

Een toenemend aantal Nijmegenaren is zich ervan bewust hoeveel elektriciteit en gas er in het huishouden verbruikt worden (in 2021 66% van de stadspanelleden, versus 50% in 2017 en 46% in 2013). Het maandbedrag voor elektriciteit en gas is bij een groter deel bekend (81% van de stadspanelleden).

Het gemiddelde elektriciteitsverbruik per woning is in 2020 licht gestegen (2.440 kWh), na een jarenlange daling (was 2.900 in 2009). Het elektriciteitsverbruik per woning ligt in Nijmegen lager dan gemiddeld in de benchmarksteden (2.490 kWh per woning). Bij de daling van het elektriciteitsverbruik per woning moet wel bedacht worden dat het aantal woningen in Nijmegen is toegenomen, waardoor er in totaliteit geen daling van het stroomverbruik door particulieren is. Het totale stroomverbruik bij zakelijke verbruikers is in de periode 2008-2020 wel afgenomen.

Het gemiddeld gasverbruik per woning, gecorrigeerd voor de buitentemperatuur, is al jaren aan het dalen, het ene jaar sneller dan het andere. In 2020 is het 1.150 m3, net als in 2019 (was 1.540 in 2009). Het gasverbruik per woning in Nijmegen kruipt langzaam naar het gemiddelde voor de benchmarksteden (1.130 m3 per woning). De vergelijking wordt vertekend door verschillen in het percentage woningen dat niet op gas, maar op stadsverwarming aangesloten is. Het gemiddeld gasverbruik voor woningen is het laagst in de steden, waar relatief veel woningen op stadsverwarming aangesloten zijn. In vier benchmarksteden is het percentage woningen op stadsverwarming groter dan in Nijmegen (27,7% in Tilburg, 21,2% in Leiden, 14,3% in Enschede, 9,7% in Arnhem en 8,2% in Nijmegen). Het aantal woningen aangesloten op stadsverwarming is gestegen van circa 2.700 in 2011 naar bijna 6.700 woningen in 2020.
Voor de energetische kwaliteit van de woningen scoort Nijmegen iets gunstiger dan de benchmarksteden. In 2020 heeft 46% van de woningen in Nijmegen, die voorzien zijn van een energielabel, minimaal energielabel B (was 20% in 2013), versus gemiddeld 42% voor de benchmarksteden.
Niet alleen bij particulieren, maar ook bij de zakelijke verbruikers is het totale gasverbruik afgenomen. De afname van het totale gasverbruik in de periode 2008-2020 komt voor driekwart op het conto van het zakelijke verbruik. Van de utiliteitsgebouwen in Nijmegen (gebouwen die geen woonbestemming hebben) met een energielabel heeft in 2020 52% label A of B. Dat percentage is lager dan het gemiddelde voor de benchmarksteden (57%).

Het totale energieverbruik binnen onze gemeente is de periode 2008-2020 met 19,9% gedaald.

Toename duurzame energie

De meeste Nijmegenaren (negen van de tien stadspanelleden in 2021) vinden de toepassing van duurzame energie belangrijk. Zo nodig mag dit voor een (toenemend) deel van de Nijmegenaren wat meer kosten (52% in 2021). Toepassing van zonnepanelen (elektriciteit), zonneboilers (warm water), wind (elektriciteit) of warmtepompen (ruimteverwarming) wordt zinvol geacht, maar deze technieken zijn nog niet zoveel in gebruik. Vier van de tien Stadspanelleden is in principe voorstander van plaatsing van windmolens binnen onze gemeente. Er is een steeds grotere groep die daar nadere voorwaarden aan stelt. Over het algemeen hebben Nijmegenaren liever dat windmolens buiten hun directe woonomgeving worden geplaatst, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen of aan de rand van de stad.

Het aantal huishoudens met zonnepanelen op het dak groeit snel. Het aantal woningen met een zonnestroominstallatie is gestegen van ruim 400 in 2011 naar 11.950 in 2020. Het percentage woningen met een zonnestroominstallatie is in Nijmegen hoger (14,5%) dan gemiddeld in de benchmarksteden (12%).
Ook het aantal bedrijven met een zonnestroominstallatie is fors gestegen, van 131 in 2015 naar 541 in 2020 (versus gemiddeld 780 in de benchmarksteden). Het totale vermogen van de installaties op bedrijven is een stuk lager dan gemiddeld in de benchmarksteden.
Naast de zonnestroom, zijn de vier grote windturbines langs de A15 en de goed voor ruim 10 megawatt windvermogen. En in 2022 gaat de stroomopwekking door twee windturbines bij de sluis in Weurt van start.
Het percentage hernieuwbare energie - ook wel duurzame of groene energie genoemd - is in Nijmegen toegenomen van circa 2% in 2016 naar 4,2% in 2019 (versus 5,9% gemiddeld in de benchmarksteden). Een actueler percentage is voorjaar 2022 nog niet beschikbaar.

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55