Hoofdopgaven

Duurzaam

Omgaan met grondstoffen

Percentage gescheiden ingezameld huishoudelijk afval relatief hoog

De gemiddelde hoeveelheid afval per inwoner is in 2020 wat gestegen (van 390,5 kg in 2019 naar 404 in 2020) en is lager dan gemiddeld in de benchmarksteden (432 kg). Veel afvalmateriaal kan opnieuw worden gebruikt. Het percentage gescheiden ingezameld huishoudelijk afval is in Nijmegen hoog. In 2020 ligt het op 70,4% van het ingezamelde en gebrachte afval. Van de benchmarksteden scoort alleen Maastricht nog iets hoger (71,3%). Als we de nascheiding van niet gescheiden aangeleverd afval meerekenen, komt het percentage gescheiden ingezameld huishoudelijk afval op 73% uit. De laatste jaren (2016-2020) is dit percentage tamelijk stabiel.
De hoeveelheid huishoudelijk restafval bedraagt in Nijmegen 119 kg per inwoner, versus gemiddeld 186 voor de benchmarksteden. Kijken we alleen naar het fijn huishoudelijk restafval dan zijn dit de aantallen: 91 kg per inwoner in Nijmegen versus gemiddeld 155 in de benchmarksteden.

Aan de Stadspanelleden is najaar 2020 gevraagd of ze het huishoudelijk afval nog beter zouden kunnen scheiden; 20% van de panelleden denkt het huishoudelijk afval (veel) beter te kunnen scheiden. Nog eens 26% denkt dat iets beter te kunnen. Ruim de helft geeft aan alles al maximaal te scheiden. De panelleden noemen allerlei ideeën voor meer service op de gescheiden afvalinzameling, waaronder meer soorten afvalstromen aan huis ophalen, de ophaalfrequentie verhogen en meer containers in de wijken. Ook denkt men dat meer voorlichting kan helpen. Er is bijvoorbeeld de nodige onduidelijkheid over wat er wel en niet thuishoort in de zakken voor plastic verpakkingsmateriaal/blik/pak.

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55