Hoofdopgaven

Brede welvaart

Inleiding

Brede welvaart: verschillende dimensies

Welvaart is breder dan economische ontwikkeling. De laatste jaren zijn diverse uitwerkingen van het begrip brede welvaart verschenen. De uitwerking van brede welvaart door het CBS doet recht aan de complexiteit van het begrip en geeft via de regionale Monitor Brede Welvaart zicht op de ontwikkelingen op het vlak van dimensies van het begrip brede welvaart op het niveau van provincies, COROP-gebieden en gemeenten. Voor die dimensies kunnen we Nijmegen dus vergelijken met onze vaste set van benchmarksteden.
Het CBS definieert brede welvaart als de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld. Brede welvaart 'hier en nu' gaat over de kwaliteit van leven en van de omgeving waarin mensen leven. Dit betreft welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu. Brede welvaart 'later' betreft de sociale, economische, menselijke en natuurlijke hulpbronnen die volgende generaties nodig hebben om eenzelfde niveau van brede welvaart te kunnen bereiken als de huidige generatie. Het onderdeel brede welvaart ‘elders’ ontbreekt nog in de regionale monitor. Dit gaat het CBS nog ontwikkelen.
Het CBS constateert dat er in zijn algemeenheid tussen de grote steden en het platteland grote verschillen in brede welvaart zijn. Bij de volgende dimensies van/indicatoren voor brede welvaart staan de grote steden onderaan: gezondheid, besteedbaar inkomen, veiligheid, emissies van fijnstof en sociale cohesie. Daar staan positieve kanten tegenover zoals een hoger opleidingsniveau, kortere afstand tot voorzieningen en minder overgewicht.

Onder "beeld van brede welvaart in Nijmegen" geven we een samenvatting van de uitkomsten voor Nijmegen uit de eind 2021 gepubliceerde regionale Monitor Brede Welvaart (zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/regionale-monitor-brede-welvaart). De daarin opgenomen onderzoeksresultaten en statistieken betreffen voor het grootste deel cijfers uit 2019 en 2020. De overige cijfers gaan over eerdere jaren.

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55