Hoofdopgaven

Brede welvaart

Beeld van brede welvaart in Nijmegen

Diverse positieve trendmatige ontwikkelingen op het vlak van brede welvaart

Voor Nijmegen laat de monitor een aantal trendmatige ontwikkelingen zien (gemeten vanaf 2013).
Positieve ontwikkelingen:

 • toename besteedbaar inkomen van huishouden;
 • toename arbeidsparticipatie;
 • toename aandeel hoog opgeleide bewoners;
 • afname van slachtofferschap van delicten en geregistreerde criminaliteit;
 • afname van emissies van fijnstof naar lucht;
 • toename particulier opgewekte zonne-energie;
 • toename groen-blauwe ruimte (gaat o.a. om stedelijk groen, wateren, bermen, heggen, bomenrijen, bossen en natuurgebieden).

Negatieve ontwikkelingen:

 • toename schulden bij huishoudens (let wel: inclusief hypotheekschulden en studieschulden);
 • toename gemiddelde afstand tot café, koffiehuis, discotheek e.d.

Positieve recente ontwikkelingen op het vlak van brede welvaart

Ook de recente vergelijking (tussen de laatste twee metingen) laat een aantal positieve ontwikkelingen voor Nijmegen zien:

 • toename besteedbaar inkomen van huishoudens;
 • toename vermogen van huishoudens;
 • toename vertrouwen in instituties (Tweede Kamer, politie en rechters);
 • afname geregistreerde criminaliteit;
 • toename particulier opgewekte zonne-energie.

De recente vergelijking laat geen negatieve ontwikkelingen zien.

Meer positieve dan negatieve scores bij vergelijking met benchmarksteden

Als we Nijmegen vergelijken met het gemiddelde voor de benchmarksteden (Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht en Tilburg) zien we dat Nijmegen op een aantal punten positiever scoort en op enkele punten negatiever.
Positiever:

 • minder bewoners met overgewicht;
 • een hogere arbeidsparticipatie;
 • meer hoog opgeleide bewoners;
 • lagere broeikasemissies;
 • lagere schulden bij huishoudens;
 • meer particulier opgewekte zonne-energie.

Negatiever:

 • een lager besteedbaar inkomen;
 • minder bos- en natuurgebied binnen de gemeentegrenzen (zegt dus niet over de groene omgeving van Nijmegen);
 • minder groen-blauwe ruimte (gaat o.a. om stedelijk groen, wateren, bermen, heggen, bomenrijen, bossen en natuurgebieden);
 • een hoger percentage bebouwd terrein.
Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55