Programma's

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

Koopmarkt bestaande woningen

Markt bestaande koopwoningen: aanbod vrijwel opgedroogd, prijzen stijgen

In Nijmegen wordt per jaar voor ca. 750 miljoen euro aan bestaande woningen verkocht tussen particulieren (geen nieuwbouwkoop dus en geen grote beleggerstransacties). In aantal transacties varieert het van 1.200 in slechte tijden tot 2.500 wanneer er veel animo is om te kopen en er aanbod beschikbaar is.
In de laatste vijf jaar zien we het aanbod aan bestaande koopwoningen in hoog tempo opdrogen. De marktratio (aantal transacties in elk kwartaal als percentage van het aantal aangeboden woningen) loopt daardoor op van rond 20% naar vrijwel 100%.  Of anders gezegd van kiezen uit vijf woningen per koper naar ongeveer één woning per koper.

Figuur: Aanbod, transacties, bestaande koopmarkt Nijmegen. Bron: woningmarktcijfers.nl , Waarstaatjegemeente.nl; na februari 2021 geen aanbodgegevens.

Door de verkrappende markt stijgt de gemiddelde transactieprijs. Daarbij volgt Nijmegen het landelijk gemiddelde, maar is steeds wel nog ca. 5% goedkoper. Vergeleken met de kennissteden is Nijmegen juist 5% duurder. Rond 2020 begint de lijn in Nijmegen wat te "zwabberen". In de aanloop naar het begin van de coronacrisis in 2020 is de stijging bovennormaal en komt de gemiddelde prijs boven het landelijk gemiddelde uit. Daarna zakt de lijn in. Mogelijk dat veranderingen in de overdrachtsbelasting (voor starters per 1-1-2021 naar 0% en voor beleggers naar 8%) heeft geleid tot het naar voren halen of juist uitstellen van transactiedata. Daarnaast is de natuurlijke variatie in getallen in een klein gebied altijd intenser dan in grote gebieden en zijn gemiddelden gevoelig voor extreme prijs-uitschieters in de set aan transacties.

Figuur: Gemiddelde woningprijzen bestaande koopwoningen Nijmegen en Nederland per kwartaal.
Bron: Woningmarktcijfers.nl (op basis van kadaster-gegevens).

Over hele jaren gezien in de volgende figuur, wordt het aantal onderliggende waarnemingen in Nijmegen groter en daarmee minder gevoelig voor uitschieters. Dan is te zien dat Nijmegen het landelijke groeipad op een kleine afstand volgt. Ten opzichte van het gemiddelde van de vergelijkingssteden, is Nijmegen juist weer een wat duurdere koopstad.

Figuur: Gemiddelde verkoopprijzen bestaaned koopwoningen, Nijmegen, vergelijkingssteden en Nederland;
Bron: CBS/Kadaster

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55