Programma's

Welzijn en Zorg

Vergelijking met andere gemeenten

De landelijke monitor sociaal domein biedt de mogelijkheid om het (gemeentelijk) zorggebruik te vergelijken met andere gemeenten. Het product is een samenwerking tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het CBS en wordt ontsloten op www.waarstaatjegemeente.nl. Vergelijking van Nijmegen met andere gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners (eerste halfjaar 2021), laat zien dat in Nijmegen wat meer gebruik wordt gemaakt van beschermd wonen, ondersteuning (begeleiding en dagbesteding) en huishoudelijke hulp. Hulpmiddelen worden in Nijmegen wat minder gebruikt. Gebruik van Jeugdhulp ligt in Nijmegen een fractie lager dan in de benchmarkgemeenten. De landelijke monitor sociaal domein vergelijkt ook de verplichte stellingen over de kwaliteit van de Wmo-ondersteuning uit de (landelijke) cliëntervaringsonderzoeken. Nijmegen scoort op deze stellingen vergelijkbaar met de benchmarkgemeenten.

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55