Programma's

Veiligheid

Functioneren gemeente

  • In 2021 was 47% van de Nijmegenaren tevreden over het functioneren van de gemeente met betrekking tot de aanpak van leefbaarheid en veiligheid; 14% was daar ontevreden over.

Gemiddelde tevredenheid over functioneren gemeente op vlak van leefbaarheid en veiligheid

Lang niet alle burgers hebben een oordeel over het functioneren van de gemeente als het gaat om de inzet voor de veiligheid en leefbaarheid. Voor zover ze dat wel hebben, is het vaker positief dan negatief. De landelijke Veiligheidsmonitor 2021 laat zien dat 47% van de Nijmegenaren tevreden is over het functioneren van de gemeente met betrekking tot de aanpak van leefbaarheid en veiligheid; 14% is daar ontevreden over. Dat ligt in de buurt van het gemiddelde voor de benchmarksteden (45% tevreden; 14% ontevreden).

Bij de Veiligheidsmonitor zijn drie stellingen voorgelegd over het functioneren van de gemeente.

  • In Nijmegen is 50% het eens met de stelling dat de gemeente zich inzet voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt; 15% is het daar niet mee eens. Dat komt overeen met het gemiddelde voor de benchmarksteden.
  • In Nijmegen is 38% het eens met de stelling dat de gemeente de buurt informeert over de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt; 25% is het daar niet mee eens. De gemiddelde uitkomst voor de benchmarksteden is iets gunstiger: 42% eens en 23% oneens (verschil is niet significant).
  • In Nijmegen is 33% het eens met de stelling dat de gemeente de buurt betrekt bij de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt; 27% is het daar niet mee eens. Dat ligt in de buurt van het gemiddelde voor de benchmarksteden (35% eens en 25% oneens).
Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55