Programma's

Veiligheid

Cybercrime

  • Politiegegevens duiden op een forse toename van cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit na 2019.
  • In 2021 gaf 16% van de Nijmegenaren aan dat men in het voorgaande jaar slachtoffer werd van 1 of meer vormen van online criminaliteit.

Toename cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit

Gegevens van de politie duiden op een toename van cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit na 2019. Bij cybercriminaliteit gaat het om feiten die worden gepleegd met ICT en gericht op ICT (bijvoorbeeld hacking en DDoS-aanvallen). Het aantal door de politie geregistreerde gevallen steeg van 20 in 2019 naar 92 in 2020 en 211 in 2021. Bij digitale criminaliteit gaat het om klassieke delicten die niet offline, maar online gepleegd worden (bijvoorbeeld internetoplichting, afpersing via e-mail en phishing). Het aantal geregistreerde gevallen steeg van circa 1.000 in 2019 naar richting de 1.400 in 2020, gevolgd door een daling naar richting de 1.200 in 2021. Fraude met online handel is de meest voorkomende vorm van digitale criminaliteit (536 geregistreerde gevallen in 2021). Omdat er voor niet alle vormen van cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit aparte registratiecategorieën zijn, kunnen we geen precieze aantallen geven.

Gegevens over slachtofferschap uit bevolkingsonderzoek (uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor voor de Nijmeegse respondenten) vullen de cijfers over de geregistreerde criminaliteit aan, omdat in het bevolkingsonderzoek ook gevraagd wordt naar de misdrijven waarvan geen aangifte is gedaan. De onderstaande figuur laat voor een enkele soorten online criminaliteit zien welk percentage Nijmegenaren er in het voorgaande jaar slachtoffer van werd.


Figuur: Slachtofferpercentages Nijmegenaren voor enkele vormen van online criminaliteit. Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor 2021.

Onder ‘online oplichting en fraude’ vallen aankoopfraude, verkoopfraude, fraude betalingsverkeer, identiteitsfraude en phishing. En onder ‘online bedreiging en intimidatie’ vallen online bedreiging, pesten, stalking en shamesexting.

Stedenvergelijking: slachtofferschap online criminaliteit in buurt van gemiddelde

  • In 2021 gaf 16% van de Nijmegenaren aan dat men in het voorgaande jaar slachtoffer werd van 1 of meer vormen van online criminaliteit. Dat is iets lager  dan gemiddeld in de benchmarksteden (17,8%).
  • Dit verschil heeft te maken met een iets lager percentage dat slachtoffer werd van online oplichting en fraude (7,8% in Nijmegen versus gemiddeld 10,1% voor de benchmarksteden).
Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55