Programma's

Veiligheid

Geweld

  • Het aantal geregistreerde geweldsdelicten is in 2021 gedaald.

Daling geweldsdelicten

Als we kijken naar het totaal aantal door de politie geregistreerde geweldsdelicten, dan zien we een daling ten opzichte van 2020, die vooral te maken heeft met het lagere aantal bedreigingen en gevallen van huiselijk geweld. Het aantal mishandelingen verschilt niet veel van 2020, maar is wel lager dan in de jaren daarvoor. Ook straatroof kwam in 2020 en 2021 beduidend minder voor dan in de jaren daarvoor. Bij wapenbezit zien we een stijgende trend.
Vanaf 2013 zien we een dalende trend voor het totaal aan geweldsdelicten.

Figuur: geregistreerde geweldsdelicten in de periode 2017-2021. Bron: politiestatistieken.

Een vast patroon is dat enkele soorten geweldsdelicten onder meer vanwege de uitgaansfunctie relatief veel voorkomen in Nijmegen-Centrum: mishandeling, openlijk geweld tegen personen, straatroof en zedenmisdrijven.

Gegevens over slachtofferschap uit bevolkingsonderzoek (uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor voor de Nijmeegse respondenten) vullen de cijfers over de geregistreerde criminaliteit aan, omdat in het bevolkingsonderzoek ook gevraagd wordt naar de misdrijven waarvan geen aangifte is gedaan. De onderstaande figuur laat voor een enkele soorten geweldsdelicten zien welk percentage Nijmegenaren er in het voorgaande jaar slachtoffer van werd.


Figuur: Slachtofferpercentages Nijmegenaren voor enkele geweldsdelicten. Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor 2021.

Stedenvergelijking: ook in benchmarksteden een dalende trend

  • Net als in Nijmegen zien we ook in de benchmarksteden een dalende trend voor het aantal geregistreerde geweldsdelicten.
  • In 2021 is het aantal geregistreerde geweldsdelicten in Nijmegen iets lager (5,1 per 1.000 inwoners) dan gemiddeld in de benchmarksteden (5,5 per 1.000 inwoners).
  • In 2021 lag het percentage Nijmegenaren, dat aangaf dat men in het voorgaande jaar slachtoffer werd van een geweldsdelict (6,5%), in de buurt van het gemiddelde voor de benchmarksteden (7%).
Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55