Programma's

Veiligheid

Veiligheidsbeleving

 • Na een periode van daling zien we 2021 een lichte stijging van de onveiligheidsgevoelens in de buurt: 2% voelt zich vaak onveilig in de buurt (gelijk gebleven) en 14% soms (licht gestegen).
 • De redenen voor die onveiligheidsgevoelens zijn divers. In de ranglijst van de meest genoemde redenen staat ‘de criminaliteit in de buurt’ op de zesde plaats.
 • Nijmegenaren gaven in 2021 een 7,3 voor de veiligheid in de woonbuurt.

Lichte toename onveiligheidsgevoelens na periode van daling

Het percentage Nijmegenaren dat zich in de buurt vaak of soms onveilig voelt, nam in de periode 2011-2019 geleidelijk af van 19 naar 15%. In 2021 zien we weer een lichte stijging: het percentage dat zich ‘vaak’ onveilig voelt is gelijk gebleven (iets meer dan 2%), het percentage dat zich ‘soms’ onveilig voelt steeg van 12,5% naar ruim 14%.

Figuur: Onveiligheidsbeleving; voelt zich in woonbuurt ...
Bron: Burgerpeiling, O&S.

In 2021 zijn dit de meest genoemde redenen voor de onveiligheidsgevoelens:

 • mensen in de buurt die men vanwege hun gedrag niet vertrouwt (door 11% genoemd);
 • drugsdealers/drugsverslaafden (7%);
 • donkere/slecht verlichte plaatsen (6%);
 • groepen jongeren op straat (6%);
 • stille, afgelegen plaatsen (4%);
 • de criminaliteit in de buurt (3%).

Criminaliteit/geweld/onveiligheid staat in 2021 voor het eerst niet in de top 10 van met voorrang aan te pakken buurtproblemen volgens Nijmegenaren. In die top 10 staan wel hardrijdend verkeer (derde plaats), geluidsoverlast (vierde plaats), jongerenoverlast (gedeelde zesde plaats) en drugsoverlast (gedeelde achtste plaats).
In de top 10 van de belangrijkste stadsproblemen is criminaliteit/geweld/onveiligheid  gedaald naar een gedeelde achtste plaats (vierde in 2019). Drugsoverlast staat op een gedeelde vierde plaats,  jongerenoverlast op de zesde plaats en overlast van daklozen op de zevende plaats.

Stedenvergelijking: gemiddeld beeld voor veiligheidsbeleving

 • Bij de meting voor de landelijke Veiligheidsmonitor najaar 2021 hebben de Nijmegenaren gemiddeld het rapportcijfer 7,3 voor de veiligheid in hun woonbuurt gegeven. Dat is gelijk aan het gemiddelde voor de benchmarksteden.
 • Ook voor diverse vragen over de onveiligheidsbeleving zijn de uitkomsten voor Nijmegen gemiddeld (onder meer: 6% voelt zich vaak onveilig als men ’s avonds in de buurt op straat loopt, 3% is bang om zelf slachtoffer van criminaliteit in de buurt te worden en 8% doet ’s avonds de deur niet open omdat men het niet veilig vindt).
Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55