Programma's

Veiligheid

Inbraak en diefstal

 • Het aantal geregistreerde gevallen van inbraak en diefstal is in 2021 verder gedaald.

Inbraak en diefstal in 2021 verder gedaald

Als we kijken naar de geregistreerde aantallen inbraak en diefstal zien we in 2021 een voortzetting van de dalende trend bij woninginbraak en auto-inbraak. Verder zien we bij fietsendiefstal, winkeldiefstal en diefstal van motorvoertuigen een flinke daling ten opzichte van 2020.
Voor alle soorten inbraak en diefstal geldt dat het aantal geregistreerde gevallen in 2021 lager was dan het gemiddelde voor de afgelopen 5 jaar.

Figuur: Geregistreerde vermogensdelicten in de periode 2017-2021. Bron: politiestatistieken.

Een vast patroon is dat enkele soorten diefstal relatief veel voorkomen in Nijmegen-Centrum: zakkenrollerij, winkeldiefstal en fietsendiefstal. Dit heeft te maken met de centrumfuncties (winkelcentrum, uitgaansleven).

Gegevens over slachtofferschap uit bevolkingsonderzoek (uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor voor de Nijmeegse respondenten) vullen de cijfers over de geregistreerde criminaliteit aan, omdat in het bevolkingsonderzoek ook gevraagd wordt naar de misdrijven waarvan geen aangifte is gedaan. De onderstaande figuur laat voor een aantal vermogensdelicten zien welk percentage Nijmegenaren er in het voorgaande jaar slachtoffer van werd.


Figuur: Slachtofferpercentages Nijmegenaren voor enkele vermogensdelicten. Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor 2021.

In de landelijke Veiligheidsmonitor (2021) is gevraagd naar zes technische maatregelen tegen woninginbraak:

 • 53% van de Nijmegenaren heeft extra veiligheidssloten of grendels op ramen en/of deuren;
 • 38% heeft buitenverlichting met een sensor;
 • 16% heeft rolluiken of luiken voor ramen en/of deuren;
 • 9% heeft camerabewaking;
 • 6% heeft een alarminstallatie;
 • 5% heeft een raamsticker of certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Ook is gevraagd is naar vier sociaal preventieve maatregelen:

 • 78% van de Nijmegenaren neemt waardevolle spullen altijd of vaak mee uit de auto;
 • 62% zet de fiets indien mogelijk altijd of vaak in een bewaakte fietsenstalling neer;
 • 37% laat waardevolle spullen altijd of vaak thuis;
 • 36% laat altijd of vaak het licht branden als 's avonds niemand thuis.

Verder is er gevraagd naar preventieve buurtvoorzieningen:

 • 30% van de Nijmegenaren geeft aan dat iemand in het huishouden zich bij Burgernet heeft aangemeld;
 • 24% geeft aan dat de buurt een buurtpreventie-app heeft;
 • 14% geeft aan dat iemand in het huishouden deelneemt aan de buurtpreventie-app;
 • 2,4% geeft aan dat de buurt een buurt- of burgerwacht heeft.

Stedenvergelijking: ook in benchmarksteden een dalende trend

 • Net als in Nijmegen is ook in de benchmarksteden het aantal geregistreerde gevallen van inbraak en diefstal sinds 2013 fors gedaald.
 • In 2021 is het aantal geregistreerde gevallen van inbraak en diefstal in Nijmegen (27,1 per 1.000 inwoners) hoger dan gemiddeld in de benchmarksteden (24,2 per 1.000 inwoners). Dat heeft vooral te maken met een hoger aantal geregistreerde fietsendiefstallen (9 per 1.000 inwoners tegenover gemiddeld 6,6 in de benchmarksteden).
 • In 2021 lag het percentage Nijmegenaren, dat aangaf dat men in het voorgaande jaar slachtoffer werd van diefstal en/of inbraak (10,8%), iets onder het gemiddelde voor de benchmarksteden (11,7%). Dit verschil is niet significant. Ook het percentage dat in het voorgaande jaar slachtoffer werd van fietsendiefstal is in Nijmegen niet hoger dan gemiddeld in de benchmarksteden.
 • Nijmegenaren passen over het algemeen wat minder technische maatregelen tegen inbraak en diefstal toe dan gemiddeld in de benchmarksteden. Voor de sociaal preventieve maatregelen bij elkaar scoort Nijmegen wel in de buurt van het gemiddelde. Dat geldt ook voor het gebruik van Burgernet en WhatsApp-buurtpreventie. Opvallend is dat in de meeste benchmarksteden een (veel) hoger percentage dan in Nijmegen aangeeft dat de buurt een buurt- of burgerwacht heeft.
Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55