Programma's

Economie en Toerisme

Toekomstverwachting

Tussen 2017 tot 2022 werd in de Provinciale Economische Verkenning 2018-2022 een groei van 15.000 banen verwacht in de regio Arnhem-Nijmegen (+4%). Er melden zich naar verwachting een kleine 6.000 mensen extra in de regionale beroepsbevolking. Deze beroepsbevolkingsgroei manifesteert zich zeer sterk in Nijmegen. Niettemin werd ook hier wel nog een behoorlijke werkloosheidsdaling verwacht. Inmiddels heeft de corona-crisis het speelveld veranderd.

Voor 2022 werd minder werkloosheid verwacht, dat is -ondanks corona- gerealiseerd

Van 2017 tot 2022 verwachtte de Provinciaal Economische Verkenning van het Bureau Economisch Onderzoek van de provincie Gelderland een beroepsbevolkingsgroei in Nijmegen van 4,8%. Ook in Arnhem, Overbetuwe en Lingewaard ligt de verwachte groei tamelijk hoog. Gezamenlijk neemt de beroepsbevolking in dit kerngebied van de regio met ca. 8.400 mensen toe (+3,6%), terwijl in de overige gemeenten de beroepsbevolking gezamenlijk met 2.500 krimpt (-1,6%).  

De werkgelegenheid in de regio nam in de verwachting van de Provinciale Economische Verkenning van 2017 tot 2022 met 15.000 banen (4%) toe, ruim hoger dan de regionale beroepsbevolkingsgroei van 5.750 personen. De werkloosheid kon dan ook dalen van 5% in 2017 naar 4,2% in 2022. In Nijmegen werd een iets steilere daling verwacht van 5,4% in 2017 naar 3,9% in 2022.


Figuur: verwachte regionale banengroei tot 2022 per sector. Gemiddelde =+4% (x-as); bellen geven de omvang in Nijmegen in 2019 aan; bron: Provinciale Economische Verkenning, Bureau Economisch Onderzoek Provincie Gelderland, 2019

Sectoraal waren de perspectieven op banengroei tot 2022 voor de financiële dienstverlening (banken, verzekeraars), openbaar bestuur en onderwijs beneden gemiddeld. Ook voor de regionale industrie bleef het beeld (licht) ongunstig. Van belang is wel op te merken dat de uitzendkrachten hier in de zakelijke diensten meetellen. De bouw maakt een kantelpunt mee. Van zeer negatief tot aan 2017 naar zeer positief in de daaropvolgende vijf jaar. Positief was het beeld in de groothandel en transport, horeca, informatie & communicatie en specialistische zakelijke dienstverlening. De zorg is een zeer grote werkgever (regionaal 20% van de banen, in Nijmegen 30%) met een bovengemiddelde banengroei (gemiddelde jaarlijkse groei van +1,3% regionaal ten opzichte van 0,8% voor alle sectoren).

Inmiddels is door corona het beeld flink in de war geschopt. De horeca, de persoonlijke dienstverlening, de cultuur- sport- en recreatiesector en de binnenstadswinkels werden fors geraakt in 2020 en 2021. Desondanks groeide het aantal banen in de totale stad - met een groeivertraging in 2020 - gewoon door.  Ook de verwachte  daling van werkloosheid is realiteit geworden. Aanvankelijk liep de WW in 2020 met 500 op tot de zomer, om daarna weer met 1.000 te dalen tot eind 2021. Het lijkt er dan ook op dat de structurele invloeden (lagere beroepsbevolkingsgroei, sterke afzet- en banengroei bij bedrijven en instellingen) een grotere invloed hebben dan de haperingen in de conjunctuur en het sentiment.

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55