Programma's

Economie en Toerisme

Werkgelegenheid

In 2011 telde Nijmegen voor het eerst meer dan 100.000 banen. Tijdens de “tweede dip” van de zogenaamde grote recessie gaan er circa 3.000 banen verloren. Van 2014 tot 2017 verloopt de banenontwikkeling opmerkelijk vlak, zo rond de 97.000 banen. Na 2017 trekt de banengroei over een breed front flink aan. Met een plus van circa 8.500 banen in de laatste vijf jaar komt het aantal banen in de stad in 2021 op 105.340 banen. Dit ondanks een groeivertraging in 2020.

Werkgelegenheid: topjaren gehad, maar niet bovengemiddeld

In de grote recessie na de kredietcrisis heeft het grote aandeel werkgelegenheid in het zorg-onderwijscluster gezorgd voor enig tegenwicht tegen het grote banenverlies in de marktsector. Niettemin verloor de stad in die periode veel banen, vooral tussen 2011 en 2015/16. In 2016 tot 2019 loopt het aantal banen flink op. Vooral door de groei in de marktsector. De grote onderwijs en zorg-sector groeit wel, maar vrij traag. In 2020 slaat dat beeld om. De marktsector voelt de gevolgen van de corona-crisis sterker van de onderwijs-zorgsector. Die laatste sector laat een groei zien, waardoor de banenontwikkeling in totaal nog steeds positief uitvalt.
Als we de ontwikkeling in 2020 en 2021 samen nemen en vergelijken met 2019 ("pré-corona"), dan zien we een groot banenverlies in de horeca (-930). Groei zit het sterkst in zorg en onderwijs, maar ook vervoer en handel groeien flink. Ook de detailhandel daarbinnen plust, vooral door supermarkten en online groei.  


Figuur: Banenontwikkeling Nijmegen jaar-op-jaar, totaal en verdeeld naar marktsector en gepremieerde en gesubsidieerde sector (overheid, onderwijs, zorg); Bron: PWE-Gelderland, 2021

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Landbouw/Visserij

280

270

290

270

260

250

Industrie/Delfstoffenwinning

6130

6460

6770

6720

6620

6570

Nutsbedrijven

500

430

490

490

460

480

Bouwnijverheid

2740

2760

2930

3050

3090

3080

Groothandel

3790

3760

3950

4330

4280

4590

Detailhandel/autohandel

9390

9630

9700

9800

9720

10040

Vervoer, opslag en communicatie

5990

5730

6060

6260

6620

6780

Horeca

5110

5270

5450

5480

4850

4550

Financiële instellingen

1100

1150

1360

1450

1380

1370

Zakelijke dienstverlening

11370

11660

12030

12510

12870

13040

Openbaar bestuur

3820

3590

3800

3780

3770

3780

Onderwijs

13290

13540

13790

14190

14350

14870

Gezondheidszorg

29650

29750

30280

30600

31310

31890

Overige dienstverlening

3680

3810

4000

4130

4140

4070

totaal

96820

97830

100880

103060

103710

105340

Figuur: Banen naar bedrijfsactiviteit 2016-2021; PWE-Gelderland 2021Figuur: Banen van werknemers (CBS) Kennissteden, december 2010 - december 2020; indexcijfers 2010=100

Bij banen van werknemers (CBS) kunnen we een stedenvergelijking maken. Daar zien we tussen eind 2010 en eind 2020 in Nijmegen en de buurstad Arnhem een bescheidener ontwikkeling in banen van werknemers dan in de kennissteden als geheel. Met name Tilburg, Groningen en Eindhoven onderscheiden zich door een sterkere banengroei van werknemers dan gemiddeld voor de kennissteden. Bij Tilburg en Groningen is er wel een invloed van uitbreiding door gemeentelijke herindeling.
In de LISA-gegevens (incl. zelfstandigen) vanaf 2016 tot 2020 zien we dat het verschil in ontwikkeling tussen Nijmegen en de benchmarksteden klein is.

Aandachtssectoren

In de Economische Visie van de gemeente Nijmegen worden meerdere aandachtssectoren benoemd. De grootste aandachtssector is het MKB (vestigingen van 10-250 banen). In Nijmegen iets kleiner dan in de benchmark, maar wel met een wat sterkere banengroei. Life sciences en de bredere Health sector zijn in Nijmegen zeer sterk vertegenwoordigd ten opzichte van  de benchmark, maar de groei is vergeleken met de kennissteden niet opvallend beter. Wel zien we bovengemiddelde groei van banen in de logistiek, de high tech en zakelijke dienstverlening. Minder goed scoort de stad naar verhouding in de groei van de kleine sector kringloopeconomie en in toerisme en recreatie (voornamelijk horeca, met sterke corona-effecten in 2020).

Figuur: Aandachtssectoren in Nijmegen en de kennissteden, naar omvang in banen en groei 2016-2020 ;
Bron: LISA

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55