Hoofdopgaven

Sociaal

Inzet voor anderen

Ruim de helft zet zich in vrije tijd in voor anderen en de samenleving

Bewoners spelen een belangrijke rol bij het hulp en ondersteuning bieden aan personen en organisaties. Dat blijkt uit de antwoorden op de vragen in de Burgerpeiling over de vrijwillige inzet voor anderen en de samenleving. In de periode 2015-2021 zien we geen grote veranderingen met betrekking tot die inzet.


Figuur: Vrijwillige inzet van Nijmegenaren voor anderen en de samenleving. Bron: Burgerpeiling.

  • 14% van de Nijmegenaren geeft dagelijks of wekelijks mantelzorg (uit de Gezondheidsmonitor volwassenen 2020 van de GGD blijkt dat ongeveer een zesde van de mantelzorgers te maken heeft met enige of zware overbelasting);
  • 18% geeft maandelijks of vaker hulp aan personen buiten het eigen huishouden (oppassen op kinderen; hulp vanwege problemen; hulp bij de administratie of praktische zaken);
  • 24% zet zich maandelijks of vaker in als vrijwilliger voor een organisatie;
  • 25% zet zich op minstens een van de volgende manieren in voor de buurt: organiseren feesten/activiteiten, schoonhouden van buurt, groenonderhoud in buurt en buurtproblemen/verbeterpunten onder de aandacht brengen (als we ook de hulp aan buurtbewoners en de vrijwillige inzet voor buurtorganisaties meerekenen komen we op 32%).

Ruim de helft van de Nijmegenaren (54%) zet zich op 1 of meer van de genoemde manieren in.

Verschillen tussen stadsdelen voor verbondenheid met buurt

De score voor de sociale kwaliteit in de buurt op basis van de Burgerpeiling laat zien in hoeverre Nijmegenaren zich verbonden voelen met hun buurt en buurtgenoten. De gemiddelde score ligt op 5,8 en is sinds 2015 niet veranderd. Wel zijn er aanzienlijke verschillen tussen de stadsdelen. Net als bij voorgaande metingen scoren Nijmegen-Noord (6,5) en Nijmegen-Oost (6,4) het hoogst en scoort Nijmegen-Centrum het laagst (4,9). Ook Dukenburg en Lindenholt (5,5) en Nijmegen-Zuid en Nijmegen-Nieuw-West (5,6) scoren beneden het gemiddelde.

Onderdeel van het sociale klimaat in de buurt is de omgang tussen mensen met een verschillende herkomst. Van de Nijmegenaren, die aangeven dat ze in een gemengde buurt wonen, vindt 45% dat buurtbewoners met verschillende achtergronden (heel) goed met elkaar samenleven; 9% vindt dat ze (heel) slecht met elkaar samenleven (32% ‘neutraal’ en 14% ‘weet niet’). Ten opzichte van 2019 zijn deze percentages weinig veranderd. Naarmate de leeftijd toeneemt, daalt het aandeel dat vindt dat de verschillende groepen goed met elkaar samenleven (van 52% bij de 16-34-jarigen naar 30% bij de 75-plussers).

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55