Programma's

Sport

Sportaccommodaties

  • Nijmegen telt 66 binnensportaccommodaties, waaronder 28 accommodaties van de gemeente met zalen die door sportverenigingen en -groepen gehuurd kunnen worden. Voor de buitensport heeft de gemeente 15 sportparken.
  • In 2020 gaf een aantal sportverenigingen aan behoefte te hebben aan extra sportruimte (te huren velden of zalen).
  • Door de coronacrisis waren er in 2020 veel minder zwembadbezoekers en ook veel minder schaatsbezoekers.

Een aantal verenigingen heeft behoefte aan extra sportruimte

Nijmegen telt 9 sporthallen, 14 sportzalen en 43 gymzalen. Een deel van die accommodaties is van de gemeente en kan door verenigingen of sportgroepen gehuurd worden (5 sporthallen, 9 sportzalen en 14 gymzalen). Door de coronapandemie daalde de bezettingsgraad voor het totaal van alle door de gemeente verhuurde zalen van ruim zestig procent in 2019 naar 44% in 2020. Voor de coronapandemie waren op de tijdstippen, dat de meeste sportverenigingen en -groepen gebruik willen maken van de binnensportruimtes, de sporthallen en -zalen volledig bezet. Bij de laatste meting voor de Sportverenigingsmonitor in 2020 gaven drie binnensportverenigingen aan dat ze voor de gewenste tijdstippen geen zalen kunnen huren en dat dit een belangrijk knelpunt voor hun vereniging is. Eerder bij onderzoek in 2017 gaven ook een aantal sportgroepen aan dat ze moeite hadden om op geschikte tijdstippen een zaal te huren.
Voor de buitensport heeft de gemeente 15 sportparken. Aan de meting voor de  Sportverenigingsmonitor 2020 hebben 15 buitensportverenigingen meegedaan, die velden van de gemeente huren. Acht daarvan, waaronder zes voetbalverenigingen met meer dan 500 leden, geven aan dat de gehuurde velden maximaal benut worden en dat ze behoefte hebben aan een extra veld. Vier van die acht verenigingen (vier voetbalverenigingen) geven aan dat dit een belangrijk knelpunt voor de vereniging is.

Minder zwembadbezoekers door corona

De gemeente Nijmegen subsidieert vier zwembaden: zwembad Nijmegen-West, het Erica Terpstrabad, zwembad Dukenburg en openluchtbad De Goffert. In 2019 werden er in totaal 608.000 bezoeken aan de vier zwembaden in Nijmegen gebracht. Dat is ongeveer evenveel als in 2018 en meer dan in de periode 2014-2017 (gemiddeld circa 545.000 per jaar). In 2020 nam het aantal zwembadbezoeken ten gevolge van de coronamaatregelen fors af tot circa 298.000 (-51% t.o.v. 2019).

Uit een in 2017 verrichte peiling onder het digitaal stadspanel over de drie overdekte zwembaden in Nijmegen (2017) bleek het volgende:

  • Circa een derde van de respondenten maakt gebruik van overdekte zwembaden in Nijmegen. Van de respondenten met thuiswonende kinderen geeft 63% aan dat hun kinderen overdekte zwembaden bezoeken. De meeste bezoekers gaan voor het vrij/recreatief zwemmen en ook banen zwemmen is populair. Een kleiner deel gaat voor doelgroepzwemmen (vooral peuter-/kleuterzwemmen) en aquasporten.
  • Zwembad Nijmegen-West trekt bezoekers uit alle stadsdelen en heeft het grootste bereik onder de Nijmeegse bevolking. Qua bereik staat het Erica Terpstrabad op de tweede plaats. Dit bad trekt relatief veel bezoekers uit Nijmegen-Oost, gevolgd door Nijmegen-Midden en Nijmegen-Centrum. Zwembad Dukenburg trekt vooral bezoekers uit het eigen stadsdeel, gevolgd door bezoekers uit Lindenholt.
  • Voor zover de panelleden een oordeel hebben over de mogelijkheden van de overdekte zwembaden in Nijmegen, zijn ze vooral tevreden (72% tevreden, 17% niet tevreden en niet ontevreden en 11% ontevreden).
  • Voor 20% van de respondenten geldt dat ze geen gebruik maken van overdekte zwembaden in Nijmegen, maar dat mogelijk wel willen gaan doen. Voor de respondenten uit Nijmegen-Noord ligt dat aandeel wat hoger (29%). Bij de vraag wat ertoe zou kunnen leiden dat men in overdekte zwembaden gaat zwemmen, zijn dit de meest aangevinkte zaken: een zwembad op kortere afstand van het woonadres en meer mogelijkheden voor vrij/recreatief zwemmen, banen zwemmen en zwemmen voor ouderen.

Minder schaatsbezoekers door corona

Triavium is onderdeel van de Gemeente Nijmegen. Het heeft een schaatsbaan, een ijshockeybaan en een funbaan voor kinderen. In de periode 2016-2019 was het jaarlijks aantal bezoeken voor schaatsen stabiel: circa 162.000. In 2020 daalt dit aantal door de coronamaatregelen naar 89.000 (-45%).

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55