Programma's

Bereikbaarheid

Parkeren

De tevredenheid met parkeergelegenheid in de buurt en ervaren parkeeroverlast verschilt sterk tussen de stadsdelen.

Gemengd beeld rond parkeren in de buurt

Hoe tevreden zijn Nijmegenaren met de parkeergelegenheid in hun buurt? In de gehele stad is 58% van de inwoners (zeer) tevreden over de parkeergelegenheid in de buurt. Daarnaast geeft 21% aan dat vaak sprake is van parkeeroverlast in de buurt. Beide cijfers zijn iets negatiever ten opzichte van 2019. Daarnaast zijn er grote verschillen per stadsdeel.

Als het gaat om parkeeroverlast vallen met name Lindenholt en Nijmegen-Centrum op in negatieve zin; in Lindenholt ervaart 34% van de inwoners parkeeroverlast en in Nijmegen-Centrum 33%. De parkeeroverlast in Lindenholt is vergelijkbaar met 2017 en 2019. Maar de parkeeroverlast in Nijmegen-Centrum is flink gestegen (+17 procentpunt). Terwijl in 2019 de parkeeroverlast in Nijmegen-Centrum nog flink was afgenomen (-8 procentpunt). Ook is de tevredenheid over parkeergelegenheid afgenomen in Nijmegen-Centrum (-15 procentpunt). Daarnaast scoort Lindenholt ongunstig als het gaat om parkeergelegenheid; sinds 2015 loopt de tevredenheid over parkeergelegenheid terug (terwijl parkeeroverlast toenam), tot 50% in 2021.  Ook in Nijmegen-Oost blijft de tevredenheid over parkeergelegenheid achter (51%). Het meest tevreden zijn inwoners van Nijmegen-Nieuw-West (68%). De situatie is wel iets ongunstiger dan in 2019 (-5 procentpunt). Ook in Nijmegen-Zuid is de tevredenheid hoog (66%).


Figuur: Aandeel (zeer) tevreden met parkeergelegenheid buurt
Bron: Burgerpeiling, O&S


Figuur: Aandeel vaak parkeeroverlast buurt
Bron: Burgerpeiling, O&S

Bezoekers steeds tevredener over parkeren in de binnenstad

Hoe oordelen bezoekers over het parkeren in het stadscentrum? In 2014 oordeelden bezoekers veel positiever dan voorheen over de parkeergelegenheid en -tarieven. Dat kwam vermoedelijk doordat sinds 2013 ’s avonds tegen laag tarief in parkeergarages kan worden geparkeerd en uitbreiding van het aantal parkeergarages (o.a. parkeergarage Keizer Karel). Tussen 2014 en 2018 blijft de bezoekerswaardering voor de parkeergelegenheid en -tarieven in de binnenstad gelijk. Tussen 2018 en 2020 is sprake van een stijging. De parkeergelegenheid scoort in 2020 een 7. De parkeertarieven worden in 2020 gewaardeerd met een 5,4. Veel hoger dan vóór 2014, maar nog altijd onvoldoende.


Figuur: Oordeel bezoekers parkeerplaatsen en -tarieven binnenstad
Bron: Stadscentrummonitor, O&S

De waarderingen voor de fietsstallingsmogelijkheden doen in 2020 een klein stapje terug, na een sterke verbetering in de periode daarvoor. De waardering voor fietsstallingsmogelijkheden in de binnenstad werd tussen 2012 en 2014 veel positiever (van 6,1 naar 7,3), vermoedelijk door de fietsenstalling onder Plein 44.

Figuur: Oordeel bezoekers fietsstallingen binnenstad
Bron: Stadscentrummonitor, O&S

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55