Programma's

Bereikbaarheid

Verkeersveiligheid

De cijfers over Coronajaar 2020 en 2021 zijn sterk beïnvloed door de verschillende maatregelen, zoals het thuiswerken en de lockdowns.

Tussen 2013 en 2017 groeit het aandeel inwoners dat Nijmegen een verkeersveilige stad vindt licht (van 34% in 2013 naar 38% in 2017). In 2019 en 2021 vinden meer inwoners dat de stad niet (voldoende) verkeersveilig is. In 2019 vindt 25% de stad niet (voldoende) verkeersveilig, wat meer dan in 2017 (+6 procentpunt). Een grotere groep vindt de stad wel verkeersveilig (36%) en een groep van vergelijkbare omvang oordeelt neutraal (37%). In 2021 daalt de groep die de stad verkeersveilig vindt (van 36% naar 33%), 38% oordeelt neutraal en 27% vindt de stad niet (voldoende) verkeersveilig.

Figuur: oordeel over verkeersveiligheid
Bron: Burgerpeiling, O&S

In aanvulling op de ervaren verkeersveiligheid, laat onderstaande figuur het (per vervoerwijze) aantal verkeersslachtoffers met letsel zien. In 2016 lag het aantal slachtoffers rond de 120. In 2017, 2018 en 2019 lag dit aantal aanmerkelijk lager; resp. 82, 88 en 61. Waardoor deze daling wordt veroorzaakt, is niet duidelijk. In 2020 en 2021 is het aantal slachtoffers iets gestegen (70 en 74).

Figuur: Letselslachtoffers naar vervoerwijze
Bron: Via Statistiek Ongevallen (o.b.v. BRON database verkeersongevallen van RWS)

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55