Programma's

Bereikbaarheid

Vervoerswijzen en duurzame mobiliteit

Voor inwoners is de fiets het belangrijkste vervoermiddel om zich binnen de stad mee te verplaatsen. In onderstaand stuk wordt ingegaan op de vervoersmiddelkeuze van Nijmegenaren gebruiken voor verschillende soorten ritten. Ook wordt gekeken naar de vervoerwijzen van en naar de gemeentegrens. Tot slot komt duurzame mobiliteit aan bod, in de vorm van het oordeel over het openbaar vervoer in de buurt en de ontwikkeling in het aantal schone auto's in Nijmegen.

Fiets belangrijkste vervoermiddel voor woon-werkverkeer binnen de stad

Vóór 2013 groeide het aandeel Nijmegenaren dat binnen de stad op de fiets naar hun werk ging, terwijl het autogebruik afnam. Tussen 2013 en 2021 zijn er weinig verschuivingen in de vervoerswijze en blijft de fiets het belangrijkste vervoermiddel (67%). Het gaat hierbij om Nijmegenaren die (12 uur of meer) binnen de stad werken.

Voor de inwoners die (12 uur of meer) buiten de stad werken is de auto het belangrijkste vervoermiddel (64%). Dat is iets minder dan in 2019 (65%) wat meer dan in 2017 (61%). 24% reist met het openbaar vervoer (tegen 25% in 2019 en 29% in 2017).

Figuur: Vervoerswijze naar werk van inwoners die in de stad werken
Bron: Burgerpeiling, O&S

Fiets belangrijkste vervoermiddel voor stadscentrumbezoek door inwoners

Gedurende de hele week is de fiets het belangrijkste vervoermiddel voor Nijmegenaren die de binnenstad bezoeken. Het fietsgebruik bij binnenstadbezoek door inwoners op maandag tot en met zaterdag was vóór 2013 groeiende, terwijl het gebruik van de auto afnam. Tussen 2013 en 2017 veranderde er weinig in de vervoerswijze. Tussen 2017 en 2019 nam doordeweeks zowel het gebruik van de fiets en auto toe (beide met 3 procentpunten), terwijl wat minder inwoners te voet naar het Centrum kwamen (-5 procentpunten). In 2021 blijft het gebruik van de fiets en auto toenemen (fiets +4 procentpunt, auto +2 procentpunt). Er gaan ook weer wat meer inwoners te voet naar het Centrum (+2 procentpunt).

Op zaterdagen is het fietsgebruik sinds 2017 aan het toenemen (+6 procentpunt).Gedurende de week ligt in de avonduren fietsgebruik voor een stadscentrumbezoek het hoogst (78%). Ook op (koop)zondag bezoeken de meeste Nijmegenaren het centrum per fiets (70%).

Het gebruik van het ov is gedurende de week, met uitzondering van de koopavond, afgenomen. Dit zou te maken kunnen hebben met de coronacrisis.


Figuur: Vervoerswijze binnenstadbezoek maandag-vrijdag
Bron: Burgerpeiling, O&S


Figuur: Vervoerswijze binnenstadbezoek zaterdag
Bron: Burgerpeiling, O&S

Figuur: Vervoerswijze binnenstadbezoek 's avonds (2021)
Bron: Burgerpeiling, O&S


Figuur: Vervoerswijze binnenstadbezoek (koop)zondag (2021)
Bron: Burgerpeiling, O&S

Auto belangrijkste vervoermiddel van en naar Nijmegen

Van alle verplaatsingen van en naar Nijmegen (exclusief verplaatsingen binnen Nijmegen), was de auto het belangrijkste vervoermiddel (67%), gevolgd door het openbaar vervoer (13% trein, 4% bus). Ruim 1 op de 10 verplaatsingen van of naar Nijmegen, werd gedaan met de fiets.


Figuur: Verplaatsingen van en naar Nijmegen, uitgesplitst naar vervoerwijze
Bron: CBS, OViN 2014 - 2017

Flinke verschillen in tevredenheid met openbaar vervoer per stadsdeel

In de gehele stad geeft 76% is van de inwoners tevreden tot zeer tevreden is over het openbaar vervoer in de buurt. Dat is een fractie minder dan in 2017; toen was 78% (zeer) tevreden en hetzelfde als in 2019 (76%). Onderstaande figuur laat zien dat de tevredenheid over openbaar vervoer in de buurt varieert per stadsdeel. Het meest tevreden zijn inwoners van Nijmegen-Centrum (84%) en Nijmegen- Nieuw-West (82%). In Nijmegen-Noord en Lindenholt is het aandeel (zeer) tevredenen het laagst (67%) en is de tevredenheid sinds 2017 duidelijk afgenomen (-10 procentpunten in Nijmegen-Noord en -8 procentpunten in Lindenholt). Tot slot valt Nijmegen-Oud-West op; het aandeel tevredenen nam ten opzichte van 2017 af (-9 procentpunt), waarmee de tevredenheid met het openbaar vervoer in de buurt onder gemiddeld is (72%).

Figuur: Aandeel (zeer) tevreden met openbaar vervoer in de buurt
Bron: Burgerpeiling, O&S

Aandeel schone personenauto's blijft stijgen

Het aandeel duurzame auto’s in Nijmegen is tussen 2012 en 2020 toegenomen. In verreweg de meeste gevallen gaat het om elektrische en hybride auto’s.

In de vergelijkingssteden Arnhem, Leiden, Enschede (vanaf 2014) en Maastricht blijft het aandeel schone personenauto’s stijgen. In vergelijking met de andere steden heeft scoort Nijmegen gemiddeld.

Het aantal semi(publieke) laadpunten voor elektrische auto’s nam tussen 2019 en 2020 toe van 393 in 2019 tot 581 in 2020. Ten opzichte van de benchmarksteden is dit (per hoofd van de bevolking) gemiddeld.


Figuur: Schone personenauto's (hybride, plug-in hybride, elektrisch, aardgas) per 10.000 personenauto's
Bron: databank klimaatmonitor Rijksoverheid


Figuur: (semi)publieke e-laadpunten (per 1000  inwoners)
Bron: databank klimaatmonitor CROW

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55