Hoofdopgaven

Aantrekkelijk

Aantrekkingskracht op regio

Winkelaanbod in Nijmegen belangrijk voor regiogemeenten

Het in 2016 uitgevoerde Koopstromenonderzoek regio Arnhem-Nijmegen (I&O Research) liet zien dat 59% van de bestedingen in Nijmegen voor niet-dagelijkse boodschappen uit Nijmegen zelf kwam. Daarnaast was er toevloeiing uit vooral Berg en Dal en ook uit Beuningen en Wijchen. Voor de dagelijkse boodschappen was de toevloeiing kleiner. Andersom vloeiden er bestedingen van Nijmegenaren voor niet-dagelijkse boodschappen af naar de regio: 67% van de bestedingen door Nijmegenaren voor niet-dagelijkse boodschappen werd in Nijmegen zelf gedaan, 14% via internet en 18% kwam in de regiogemeenten terecht, verdeeld over vele gemeenten. Daarbij was de afvloeiing naar Duiven nog het grootst is (3%).
Van de bestedingen door Nijmegenaren voor dagelijkse boodschappen werd 88% in Nijmegen gedaan. De afvloeiing ging in meerdere richtingen (meeste afvloeiing richting Overbetuwe en Duitsland). Bij de keuze voor waar men dagelijkse boodschappen ging doen, was nabijheid de belangrijkste factor.

Veel cultuurbezoekers uit de regio

De in 2019 bij de Nijmeegse podia uitgevoerde publieksonderzoeken lieten zien dat ruim de helft van de bezoekers van Doornroosje, 40 tot 45% van de bezoekers van De Vereeniging, de Stadsschouwburg en Merleyn en 21 tot 26% van de bezoekers van LUX en Het Lindenberg Theater van buiten Nijmegen kwamen. Uit een in 2018 uitgevoerde peiling onder het Arnhemse stadspanel bleek dat bijna de helft van de cultuurbezoekers uit Arnhem in de voorgaande drie jaar culturele instellingen/activiteiten in Nijmegen bezocht had. Andersom gaf 40% van de Nijmeegse cultuurbezoekers aan culturele instellingen/activiteiten in Arnhem bezocht te hebben.

Veel middelbare scholieren en MBO-studenten uit de regio

In totaal gaan er in het schooljaar 2021/2022 ruim 14.000 leerlingen naar de 15 scholen voor voortgezet onderwijs in Nijmegen. Bijna de helft van die leerlingen woont buiten de stad, voornamelijk in de directe regio. Sinds 2015 loopt het aantal leerlingen terug. De daling met ongeveer 1.500 leerlingen tussen de schooljaren 2015/2016 en 2020/2021 komt vooral door een teruggang van het aantal leerlingen uit de regiogemeenten. In het schooljaar 2021/2022 is het totale leerlingaantal op de Nijmeegse scholen voor het eerst sinds een aantal jaar stabiel gebleven. De komende jaren zal het aantal 12-jarigen in sommige regiogemeenten nog iets verder dalen, maar de grootste terugloop is achter de rug.
Het ROC-Nijmegen is de grootste aanbieder van middelbaar beroepsonderwijs in Nijmegen. In het studiejaar 2021/2022 volgen bijna 10.000 studenten hier onderwijs. Ongeveer een kwart van de studenten woont in Nijmegen, de rest vooral in de regio rond Nijmegen.

Veel pendel naar werk

Circa zes op de tien banen van werknemers in Nijmegen wordt vervuld door mensen die niet in Nijmegen wonen. Het gaat in 2020 om circa 60.800 personen. Onder hen vooral veel mensen uit gemeenten direct rond Nijmegen (een derde van de inkomende pendel), maar ook veel die in de rest van Gelderland of Noord-Brabant wonen. Ook de uitgaande pendel is omvangrijk. Circa 45.200 Nijmegenaren werken buiten de stad (is 52% van de Nijmeegse werknemers). Dat doen ze veelal buiten de regio. Nijmegen is de werkstad binnen de eigen regio evenals een hooggewaardeerde woonstad, die als uitvalsbasis naar werk elders in Nederland dient.

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55