Programma's

Bestuur en Organisatie

Oordeel over het stadsbestuur

Van de Nijmegenaren heeft (in het najaar van 2021) 35% (veel) vertrouwen in het bestuur van de stad. Dit aandeel is sinds 2017 ongewijzigd. 40% ervaart (veel) invloed op wat er in de gemeente gebeurt. Dat is evenveel als in 2019, na een toename tussen 2017 en 2019.

Hebben inwoners vertrouwen in het bestuur van de stad?

Onderstaande figuur laat zien dat 35% van de inwoners (veel) vertrouwen heeft in het stadsbestuur. Ruim de helft heeft geen of geen uitgesproken oordeel en 12% heeft weinig of geen vertrouwen in het bestuur. De figuur laat ook zien dat het vertrouwen in het bestuur sinds 2017 stabiel is.


Figuur: vertrouwen in het bestuur
Bron: burgerpeiling, O&S

Nijmegenaren die weinig vertrouwen hebben in het bestuur, noemen als belangrijkste reden daarvoor dat het bestuur te weinig rekening zou houden met  wensen van inwoners (39%), dat zij het regelmatig oneens zijn met besluiten (32%) of dat het bestuur zich te weinig bezighoudt met belangrijke problemen (32%). Verder geeft 31% aan dat zij in zijn algemeenheid weinig vertrouwen in de politiek hebben.


Figuur: redenen voor geen/weinig vertrouwen in bestuur
Bron: burgerpeiling, O&S

Leeftijd en welstandsklasse (of sociaaleconomische status) zijn de persoonskenmerken die het sterkst samenhangen met het vertrouwen dat inwoners hebben in het stadsbestuur. Onderstaande figuur laat zien dat het vertrouwen in het bestuur afneemt naarmate inwoners ouder zijn; 39% van de inwoners onder de 49 heeft (veel) vertrouwen in het bestuur, tegen 26% onder 75-plussers. Daarnaast is het vertrouwen in het bestuur het grootst in de hoogste welstandsklassen; 45% tot 42% heeft enig of veel vertrouwen in het bestuur. In de lagere welstandsklassen is dat 20% tot 23%.


Figuur: vertrouwen in het bestuur naar leeftijd, welstandsklasse
Bron: burgerpeiling, O&S

Vinden inwoners dat zij invloed hebben op wat er in de gemeente gebeurt?

Onderstaande figuur laat zien dat 40% van de inwoners ervaart dat zij invloed hebben op wat er in de gemeente gebeurt. Daartegenover staat 19% die vindt dat dit niet het geval is. Een groot deel (41%) heeft geen of geen uitgesproken mening. Dat is vergelijkbaar met 2019, na een toename van het aandeel inwoners met (veel) vertrouwen in het bestuur tussen 2017 en 2019.


Figuur: invloed op het bestuur
Bron: burgerpeiling, O&S

Leeftijd en welstandsklasse (of sociaaleconomische status) zijn de persoonskenmerken die het sterkst samenhangen met de ervaren invloed op wat er in de gemeente gebeurt. Onderstaande figuur laat zien dat de ervaren invloed wat afneemt naarmate inwoners ouder zijn; 43% van de inwoners onder de 35 ervaart (veel) invloed op wat in de gemeente gebeurt, tegen 34% onder 75-plussers. Daarnaast is de ervaren invloed het grootst in de hoogste welstandsklassen; 49 à 48% ervaart (veel) invloed op wat er in de gemeente gebeurt. In de lagere welstandsklassen is dat 23% tot 26%.


Figuur: invloed op het bestuur naar leeftijd, welstandsklasse
Bron: burgerpeiling, O&S

Betrokkenheid bij het bestuur van de stad

Eind 2021 heeft bijna 60% van de Nijmegenaren naar eigen zeggen interesse in lokale politiek (6% veel, 51% enigszins), 38% heeft geen interesse. Dit beeld is de afgelopen jaren onveranderd.

Onderstaande figuur laat zien op welke manieren inwoners betrokken zijn bij het bestuur van de stad. Het meest genoemd is het volgen van nieuws over lokale politiek (53%), op afstand gevolgd door het zoeken van informatie over gemeentelijk beleid (27%). Andere manieren van betrokkenheid (o.a. bezoek van een inspraakavond, bezoek van politieke avond) worden veel minder genoemd (2% tot 7%). 37% geeft aan op geen enkele manier betrokken te zijn bij het bestuur van de stad.


Figuur: manieren om betrokken te zijn bij het bestuur van de stad
Bron: burgerpeiling, O&S

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55