Programma's

Bevolking

Verschillen tussen wijken en stadsdelen

De bevolkingssamenstelling van ieder stadsdeel in Nijmegen wordt gestuurd door factoren als ouderdom en opbouw van de woningvoorraad, nabijheid van de universiteit en karakter van het woonmilieu.

Ieder stadsdeel zijn eigen leeftijdskarakteristiek

In onderstaande tabel is te zien hoe groot de aandelen van de verschillende leeftijdklassen in de Nijmeegse stadsdelen zijn.
 

Figuur: Leeftijdsopbouw per stadsdeel, 1-1-2022. bron: BRP.

  • In Nijmegen-Centrum en Nijmegen-Oost ligt een sterk accent op jongeren/studenten.
  • Nijmegen-Zuid, gebouwd in de jaren '50 en '60 en Dukenburg, gebouwd rond 1970, zijn de meest vergrijsde stadsdelen van Nijmegen.
  • In Lindenholt, gebouwd in de jaren ’80, is het aandeel van middelbare leeftijd, tussen 45 en 69, erg hoog.
  • In de leeftijdsopbouw van Nijmegen-Noord springt de sterke vertegenwoordiging van kinderen, en hun ouders (30-44) in het oog.

Ook binnen stadsdelen kunnen zich van wijk tot wijk nog verschillen in leeftijdsopbouw voordoen.

Verschillen in huishoudenssamenstelling tussen stadsdelen

Onder de Nijmeegse huishoudens die in een eigen (huur- of koop-)woning wonen is het 1-persoonshuishouden het meest voorkomend. Tussen de Nijmeegse stadsdelen zijn er echter veel verschillen in huishoudenssamenstelling:

  • In Nijmegen-Centrum wonen veel 1-persoonshuishoudens en heel weinig gezinnen.
  • Ook in Nijmegen-Zuid wonen veel alleenstaanden. Daarbij gaat het vaak om ouderen.
  • In Nijmegen-Noord is het aandeel gezinnen met kinderen erg hoog: meer dan de helft van de huishoudens heeft thuiswonende kinderen.
  • ook in Lindenholt zijn gezinnen met kinderen relatief sterk vertegenwoordigd.

Figuur: Samenstelling zelfstandig wonende huishoudens per stadsdeel, 1-1-2021. Bron: bewerking BRP/SSB2021.

Studenten en andere kamerbewoners vooral in Oost en Stadscentrum

Studenten en kamerbewoners zijn een belangrijke groep binnen de Nijmeegse bevolking. In totaal woont 12% van de bevolking, ongeveer 21.000 mensen, in een verkamerd verhuurd pand/eenheid van de SSHN (11%) of een zelfstandige eenheid/woning van de SSHN (1%). Daarbij is er veel verschil tussen de wijken. In de wijken Heijendaal, Groenewoud en het Stadscentrum woont meer dan 40% van de bewoners in zo'n woonvorm. Ook in Bottendaal, Galgenveld en Kwakkenberg is deze groep sterk aanwezig. Daarentegen is hun aandeel laag in de wijken in Dukenburg, Lindenholt en Nijmegen-Noord.


Figuur: Aandeel bewoners bij SSHN of in verkamerd verhuurde panden. Bron: SSB2021.

Nijmegenaren met een migratieachtergrond vaak in Dukenburg

Van alle Nijmegenaren heeft 15% een niet-westerse migratieachtergrond. Dit aandeel verschil sterk van wijk tot wijk. Het laagst, rond 5%, is dat in delen van Nijmegen-Oost. Wijken met juist veel inwoners met zo’n achtergrond liggen vaak in Dukenburg (Meijhorst en Aldenhof) of in Nijmegen-West (Neerbosch-Oost).

Figuur: % inwoners met een niet-westerse migratie-achtergrond per wijk, 1-1-2022. bron: BRP

Hoogste geboortecijfers in Nijmegen-Noord

De meeste kinderen worden geboren uit vrouwen tussen de 20 en 40 jaar oud. Binnen deze groep is veel verscheidenheid. Een groot deel van deze leeftijdsklasse in Nijmegen bestaat uit vrouwen die een opleiding volgen/pas klaar zijn met hun opleiding. Onder deze groep is het aantal geboortes niet hoog. Onder vrouwen die geen opleiding volgen of boven in deze leeftijdsklasse zitten worden relatief meer kinderen geboren.
Omdat deze twee groepen vrouwen niet op dezelfde wijze over Nijmegen gespreid zijn, varieert het geboortecijfer sterk tussen de wijken in de stad: In Noord worden er per 100 vrouwen tussen 20 en 40 jaarlijks ongeveer 15 kinderen geboren. Aan de andere kant van het spectrum: in de wijken Stadscentrum, Groenewoud en Heijendaal, waar de studentes een zeer sterk aandeel in de bevolking hebben, is dat 1 kind per 100 vrouwen.


Figuur: Aantal geboortes per wijk per 100 vrouwen tussen 20 en 39 jaar oud, 2020. bron: BRP

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55