Hoofdopgaven

Economisch veerkrachtig

Ondernemersklimaat

Herstel ondernemersvertrouwen

Bij het meten van het ondernemersvertrouwen wordt gekeken naar het saldo van het percentage positieve en negatieve verwachtingen over het economisch klimaat in de komende drie maanden. Door de coronapandemie daalde het ondernemersvertrouwen in de regio Arnhem-Nijmegen in het tweede kwartaal van 2020 naar een historisch laag niveau. Daarna herstelt het ondernemersvertrouwen zich veel scherper dan bij de kredietcrisis van 2008. In het tweede en derde kwartaal van 2021 herstelt het vertrouwen zeer sterk en in het vierde kwartaal verandert het weinig; het aandeel ondernemers met positieve verwachtingen voor het komende kwartaal is 15 procentpunten hoger dan het aandeel ondernemers die er negatief tegenaan kijken.

Waardering voor ondernemersklimaat gestegen

We presenteren in de Stads- en Wijkmonitor 2022 enkele eerste uitkomsten van de Monitor Vestigingsklimaat 2021. De  complete rapportage van deze monitor verschijnt voorjaar 2022.
De waardering van ondernemers voor het ondernemersklimaat ligt in 2021 op 6,8. Dat is iets hoger dan bij de voorgaande metingen (6,6 bij de vorige meting 2018; vanaf 2010 tussen de 6,5 en 6,7).

 • De hoogst beoordeelde aspecten van het ondernemersklimaat zijn de nabijheid van kennisinstellingen (7,8), het culturele en evenementenaanbod (7,6), het woon- en leefklimaat (7,4) en het imago van Nijmegen (7,3).
 • De laagst beoordeelde aspecten van het ondernemersklimaat zijn de lokale lasten (5,7), het aanbod van vestigingsplaatsen (6,1) en de gemeentelijke regelgeving (6,2).
 • Voor vier aspecten is het rapportcijfer in vergelijking met 2018 met 0,3 gestegen: de bereikbaarheid van de stad (van 6,1 naar 6,4), de ondernemersnetwerken (van 6,7 naar 7,0), de gemeentelijke regelgeving (van 5,9 naar 6,2) en de digitale dienstverlening (van 6,3 naar 6,6).
 • Voor het aanbod van vestigingsplaatsen is het rapportcijfer met 0,4 gedaald (van 6,5 naar 6,1).

Het rapportcijfer voor de directe bedrijfsomgeving schommelt sinds 2008 tussen de 6,9 en 7,1 (7,0 in 2021).

 • De hoogst beoordeelde aspecten van de directe bedrijfsomgeving zijn de bereikbaarheid per fiets (8,2), de huisvesting (7,8) en de bereikbaarheid per openbaar vervoer (7,5).
 • De laagst beoordeelde aspecten zijn het parkmanagement/de bedrijvenvereniging of winkeliersvereniging (6,3) en de bereikbaarheid voor vrachtverkeer (6,4). De rapportcijfers hiervoor zijn ten opzichte van 2018 wel licht gestegen.
 • In vergelijking met 2018 is het rapportcijfer voor de bereikbaarheid van de bedrijfslocatie per auto het meest gestegen (van 6,7 naar 7,0). Voor geen enkel aspect van de directe bedrijfsomgeving is het rapportcijfer gedaald.

Krapte op bedrijfsruimtemarkt, weinig direct beschikbaar aanbod op bedrijventerreinen

 • Op de bedrijfsruimtemarkt is er door de groeiende vraag vanaf 2015 krapte ontstaan.
 • Na een lange periode van weinig vraag op de bedrijventerreinenmarkt, trekt deze in 2016 weer aan. Daarna neemt het direct uitgeefbaar aanbod op bedrijventerreinen geleidelijk af tot 5 hectare begin 2022. Naast dit direct uitgeefbare aanbod is er wel nog een voorraad van 42 hectare niet direct uitgeefbaar terrein beschikbaar, hoofdzakelijk op De Grift en Ressen in Nijmegen-Noord.
 • Na 2015 daalt het aanbod aan kantoorruimte, omdat een deel wordt omgezet naar andere functies (bijvoorbeeld wonen, sloop en studentenhuisvesting). In de economische topjaren 2017 en 2018 neemt de vraag toe. Daardoor ontstaat er een tamelijk krappe markt, met name in de centrale delen van de stad. In 2020 neemt de vraag af en het aanbod toe en wordt de krapte op de kantorenmarkt minder. Wel is het percentage leegstaand kantooroppervlak in Nijmegen in 2021 volgens de Landelijke Monitor Leegstand van het CBS nog steeds laag (2,4%).
 • De binnenstad heeft sinds 2006 circa een kwart van de winkels en het winkelvloeroppervlak verloren aan andere functies en is geleidelijk veranderd van hoofdzakelijk aankoopplaats naar meer een ontmoetingsplaats. Binnen dat krimpende winkelvloeroppervlak vertoont het leegstandspercentage in het eerste coronajaar 2020 geen stijging, maar een daling. In 2021 zien we een nagenoeg gelijkblijvend leegstaand winkeloppervlak in de binnenstad. De 6,1% begin januari 2022 is laag in vergelijking met het gemiddelde voor de benchmarksteden (11,9%).
Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55